top of page

Veel gestelde vragen

 • Zijn er verschillende soorten parkingplekken te huur?
  Ja zeker! In onze parking heb je keuze tussen de volgende mogelijkheden: Autostaanplaats Camionette-plek Moto staanplaats Bakfietsplek Open stalling fiets Gesloten stalling fiets
 • Heb ik mijn eigen vaste plek in de parking?
  In onze parking werken we met vrije staanplaatsen. Dit houdt in dat je overal mag parkeren op basis van uw abonnement. Het is bijvoorbeeld niet de bedoeling dat een huurder van een autostaanplaats op een camionetteplek gaat parkeren.
 • Wat als er geen plek meer is?
  In principe moet er altijd parkingplek zijn. Als de gewone parkeerplekken bezet zijn kan je met een conventionele auto ook op een plek voor elektrische wagens gaan staan en omgekeerd. We gaan ervan uit dat dit dan voor korte duur is.
 • Kan ik mijn elektrische auto opladen?
  Zeker! We hebben 13 laadpunten ter beschikking in de parking. En als je een keer niet kan laden, en er hinder van ondervindt, mag je het ons onmiddellijk laten weten. Dan zetten we laadpalen bij. En wanneer je niet wil laden mag je je auto ook op een gewone plek zonder laadstation parkeren.
 • Heb ik altijd een laadstation ter beschikking om mijn auto op te laden?
  We streven ernaar dat iedereen kan laden wanneer dat nodig is. Daarom vragen we aan onze huurders om hun elektrische wagen op een gewone plek te zetten wanneer er geen behoefte is om te laden. Zo is er ruimte voor anderen om te laden. En zo kunnen we met minder laadstations meer mensen laten laden. Wanneer een huurder meermaals een tekort aan laadpalen ervaart, vragen we om dat onmiddellijk te melden. Dan plaatsen we op korte termijn weer enkele laadpalen bij.
 • Wordt de energie opgewekt met zonne-energie?
  We hebben meer dan 1600m² zonnepanelen op het dak van de parking geplaatst. Uw laadbeurt is dus 100% groen als de zon schijnt.
 • Kan ik ook een parkingplek huren voor een bakfiets?
  Dat kan zeker. Stuur een mail naar info@citibee.be in verband met de beschikbaarheid.
 • Kan ik voor korte termijn een parkingplek huren?
  Dat is mogelijk. Je kan een plek reserveren via ons reservatieportaal op onze citibee-website. Deze kan je in de hoofdpagina terugvinden.
 • Kan ik ook alleen huren voor tijdens kantooruren?
  Dat is mogelijk. Stuur een mail naar info@citibee.be in verband met de beschikbaarheid van de plekken.
 • Kan ik ook alleen huren voor na de kantooruren?
  Dat kan. Als je een abonnement wil aangaan voor na kantooruren, dan kan je een mail sturen naar info@citibee.be in verband met de beschikbaarheid van de plekken. Als je slechts één avond wil parkeren, dan kan je een reserveren via ons reservatieportaal. Wanneer alle plekken al verhuurd zijn en de parking verzadigd, zal je merken dat je tijdelijk niet kan reserveren.
 • Zijn er verschillende fietsplekken te huur en welke zijn dat dan?
  We hebben twee abonnementen voor het stallen van fietsen: de open fietsenstalling en de gesloten. Bij de open fietsenstalling zitten de fietsrekken en velow-ups in de open ruimte van de parking. De gesloten fietsenstalling is een aparte gesloten ruimte die alleen toegankelijk is met je persoonlijke QR-code en zichtbaar vanuit de camera. Daardoor staan deze fietsen daar extra veilig.
 • Is er plek om een bakfiets te stallen?
  Jazeker. Je kan een mail naar info@citibee.be sturen met de vraag naar de beschikbaarheid van deze plekken.
 • Kan ik mijn fiets elektrisch opladen in de parking?
  Jazeker! We hebben voor je batterij en oplader een laadlocker ter beschikking. Stuur een mail naar info@citibee.be in verband met de beschikbaarheid van de lockers.
 • Staat mijn fiets veilig in de parking?
  We doen er alles aan om de parking veilig te maken. Zo kunnen we aan de hand van de persoonsgebonden QR-code en nummerplaat, en in combinatie met camerabeelden, onregelmatigheden onderzoeken en opvolgen. Daarnaast schenken we nieuwe huurders voor de fietsenstalling een zeer degelijk nieuw slot. Dat is niet alleen handig voor in onze parking maar overal waar de fiets wordt gestald.
 • Kan ik voor een korte periode, bvb. een vakantieperiode, een (extra) fietsplek huren?
  Dat kan zeker! Waar we kunnen helpen we. Stuur een mail naar info@citibee.be in verband met de beschikbaarheid.
 • Wat kost het huren van een fietsstallingsplek?
  Voor een plek in de open stalling vragen we 12,00 EUR/maand. Voor een plek in de gesloten stalling vragen we 17,00 EUR/maand. Deze zijn prijzen voor particulieren. Voor bedrijven komt er 21% btw bij.
 • Wat kan ik zelf doen om mijn fiets veilig te stallen?
  We vragen aan onze huurders om hun fietsen steeds goed op slot te zetten met minstens één degelijk fietsslot. Daarbij is het noodzakelijk het slot zowel rond de fiets als rond de fietsbeugel aan te brengen.
 • Kan ik kleine herstellingen of onderhoud doen aan mijn fiets in de garage?
  Zeker! Daarom hebben we een fietsherstellingsstation geplaatst in de parking, met onder andere een fietspomp. Onze huurders mogen daar gratis gebruik van maken.
 • Kan ik mijn banden oppompen in de fietsstalling?
  Zeker! In het herstellingsstation is een luchtpompstation aanwezig om uw fietsbanden om te pompen. Onze huurders mogen daar gratis van maken.
 • Hoe werkt een Velow-Up?
  Voor de werking van de Velow-Up kan je kijken naar het YouTube filmpje.
 • Kan ik mijn huurcontract te allen tijde opzeggen?
  Je kan uw contract met één maand opzegtermijn opzeggen.
 • Kan ik met meerdere auto’s gebruik maken van één huurcontract voor één staanplaats?
  Het is niet mogelijk om met meerdere auto’s gebruik te maken van één huurcontract voor één staanplaats. Er zal per nummerplaat één contract afgesloten worden. Indien met dezelfde QR-code toch meerdere auto’s geparkeerd worden, zal dit op basis van dagtarief aangerekend worden, met terugwerkende kracht. Gelieve steeds te verwittigen wanneer je een extra plaats wil zodat er geen overlast/parkeertekort wordt gecreëerd voor onze andere huurders.
 • Kan ik een huurcontract overdragen aan iemand anders?
  Het is mogelijk om tegen het einde van je contract je plek over te dragen aan iemand anders, bvb. een familielid of vriend. De nieuwe huurder zal een nieuw contract met ons afsluiten. De huurprijs zal de actuele huurprijs zijn op het moment van het afsluiten van het nieuwe contract.
 • Is de huurprijs voor alle soorten voertuigen dezelfde?
  Voor onze plekken hanteren we de volgende prijzen: Conventionele auto (diesel/benzine) : 150,00 EUR/maand E-car: 130,00 EUR/maand Camionette: 175,00 EUR/maand Motorfiets: 50,00 EUR/maand Bakfiets: 33,00 EUR/maand Open fietsenstalling: 12,00 EUR/maand Gesloten fietsenstalling: 17,00 EUR/maand Dit zijn prijzen voor particulieren. Voor bedrijven rekenen we 21% btw erbovenop.
 • Is de huurprijs voor een particulier of vennootschap/beroepsactiviteit dezelfde?
  Neen, voor vennootschappen rekenen we er 21% btw bij.
 • Wat zit er in de huurprijs?
  Een veilige/droge parkingplek met mogelijkheid om te laden. Contact met de parkingeigenaar bij vragen en wanneer hulp gewenst is.
 • Moet ik een speciale laadpas hebben om mijn auto te kunnen opladen?
  Onze laadpalen aanvaarden alle laadpassen. Je kan een laadpas opvragen bij je laadpasleverancier.
 • Zijn er voldoende laadstations?
  We streven ernaar om steeds voldoende laadpalen te voorzien voor onze gebruikers. En we gaan ervan uit dat de behoefte met de tijd zal blijven groeien. Daarop is onze basisinstallatie voorzien. Van zodra er een tekort wordt ervaren bij onze huurders vragen we ze om dat te melden. In dat geval zullen we een extra paal installeren. We vragen dat de gebruikers van de laadpalen er rekening mee houden dat ook andere mensen willen laden. Daarom hoef je niet altijd op een plek met laadpaal te gaan staan wanneer je zelf niet de behoefte hebt je auto te laden.
 • Moet ik bijbetalen voor het gebruik van een laadstation?
  Bij gebruik van de laadpaal wordt de elektriciteit afgerekend via factuur van je laadpas. Tegen het einde van elke maand zal je laadpasleverancier je een afrekening bezorgen van al je laadbeurten van die maand.
 • Wat is de kostprijs van de elektriciteit aan het laadstation?
  Op dit moment vragen we 65 cent/Kwh incl. BTW. We hanteren de prijs van een publieke laadpaal in de buurt.
 • Krijg ik mijn eigen laadstation ter beschikking?
  In onze parking werken we met vrije staanplaatsen. De laadpaal is beschikbaar voor iedereen die zijn/haar wagen wenst te laden.
 • Wat moet ik doen als er geen laadstation ter beschikking is en ik dringend moet laden?
  We trachten te allen tijde voldoende laadstations te voorzien. Zeer uitzonderlijk, en gezien de continu uitbreiding wordt dit risico steeds kleiner, kan het zijn dat er op een bepaald ogenblik kortstondig geen laadstation ter beschikking is. Gezien de hoeveelheid laadstations die we nu hebben zal er al snel een station vrij komen. Je kan je auto dan alsnog verplaatsen en opladen. Gelieve met deze werkwijze rekening te houden. Eén en ander hangt ook samen met het gedrag van de andere laadstation gebruikers. We vragen met elkaar rekening te houden en niet onnodig laadplaatsen te bezetten.
 • Moet er rekening worden gehouden met andere gebruikers van de laadstations in verband met bezetting?
  We vragen aan onze gebruikers om rekening te houden met andere gebruikers met een e-car, zodat de gebruikers de laadpalen optimaal kunnen benutten. Als we merken dat er een tekort is, dan installeren we een nieuwe laadpaal. En wanneer we herhaaldelijk vaststellen dat er onnodig langdurig gebruik wordt gemaakt van een laadpaal vragen we de huurder de auto te verplaatsen. Naar onze ervaring komt dit zelden voor.
 • Hoe gebruik ik een laadpaal?
  Zo werken onze laadpalen: Je neemt je laadkabel en verbindt deze met je wagen en het laadpunt Je neemt je laadpas en houdt deze op de aangegeven plaats op het laadstation Het laden start dan automatisch Bij de Zaptec-laadpalen: Onafgebroken Blauw licht = bezig met opladen Onafgebroken Rood licht = foutmelding Onafgebroken Groen licht = opladen voltooid Bij de BlueCorner-laadpalen: Rood licht = storing Blauw licht= bezig met laden Licht blauw licht = opgeladen Groen licht = laadpaal beschikbaar
 • Wat als de laadpaal niet werkt?
  Het snelste is te bellen naar de laadpaalleverancier: Blue Corner: +32 3 337 38 30 Zaptech: 03 376 85 80
 • Wat als de kabel vastzit?
  Je kan bellen naar de laadpaalleverancier: Blue Corner: +32 3 337 38 30 Zaptech: 03 376 85 80
 • Hoe geraak ik binnen in de parking?
  Bij het aangaan van een abonnement zal je van citibee een persoonlijke QR-code krijgen. Met deze QR-code zal je toegang krijgen tot de parking. Als je aan de linkerkant van de poort scant, dan zal de hele poort openen. Dit wordt in principe alleen gebruikt wanneer de nummerplaatherkenning uitzonderlijk niet zou werken. Als je aan de rechterkant van de poort scant, dan zal een halve poort openen voor voetgangers en fietsers.
 • Wat betekent nummerplaatherkenning?
  Als je een reservatie of abonnement hebt en je hebt je nummerplaat correct doorgegeven, dan zal je nummerplaat door de camera gelezen worden bij het in- en uitrijden van de parking. De poort zal automatisch openen. De nummerplaatherkenning werkt enkel bij reflecterende en niet-gepersonaliseerde nummerplaten. Wanneer de nummerplaatherkenning om welke reden dan ook niet zou werken, kan je de QR-code gebruiken. Indien ook deze niet werkt is er iets mis en kan je contact nemen met citibee. Kijk eerst na of je niet aan de verkeerde poort staat (waar je geen toegang toe hebt om binnen te rijden), of je huurtijd of contract niet verstreken is.
 • Wat is een QR-code en hoe gebruik ik die wanneer ik binnen wil in de parking?
  Een QR-code is een unieke en dus persoonlijke streepjescode waarmee je toegang krijgt tot de parking. Aan zowel de in- en uitrit zijn er scanners beschikbaar om de QR-code te lezen. Als je aan de linkerkant scant, dan zal de volledige poort openen, voor toegang auto’s. Als je aan de rechterkant scant, dan zal de halve poort openen, voor voetgangers en fietsers.
 • Kan ik mijn QR-code aan andere mensen geven?
  Neen, de QR-code is uniek aan jou toegewezen. Hierop wordt regelmatig een controle gedaan. Misbruik trachten we op te sporen ten gunste van het comfort van onze huurders. Wanneer we misbruik vaststellen, wordt de kost integraal en met terugwerkende kracht doorgerekend aan de eigenaar van de QR-code. We trachten dit zo goed mogelijk op te volgen om de kwaliteit van onze parking hoog te houden.
 • Wat moet ik doen wanneer ik een andere auto krijg met nieuwe nummerplaat?
  Je kan ons contacteren via email: info@citibee.be
 • Wat moet ik doen wanneer ik een vervangwagen heb voor enkele dagen?
  Je kan ons contacteren via email: info@citibee.be
 • Wat doe ik als ik niet binnen geraak in de parking?
  Je kan een email zenden of bellen naar het nummer 03 288 28 30. We zijn telefonisch beschikbaar van 09:00-18:00.
 • Wat kan ik doen als mijn QR-code niet werkt?
  Je kan een email zenden of bellen naar het nummer 03 288 28 30. We zijn telefonisch beschikbaar van 09:00-18:00.
 • Wat kan ik doen als mijn nummerplaatherkenning niet werkt en wat kan de oorzaak zijn?
  Er zijn verschillende redenen waarom uw nummerplaat niet herkend wordt: Je nummerplaat is niet reflecterend en dient dus vervangen te worden. Je hebt een gepersonaliseerde nummerplaat. In dat geval dien je de QR-code te gebruiken. Je bent voor een langere periode geparkeerd dan wat je geboekt hebt via het reservatiesysteem. Dan dien je opnieuw te reserveren. In uitzonderlijke gevallen wordt je nummerplaat verkeerd gelezen omdat ze bvb. beschadigd of te vuil is. Bij aanhoudende problemen kan je een email zenden naar citibee.
 • Mag ik familie of vrienden met hun auto of fiets toegang verlenen tot de parking?
  Iedere huurder krijgt een unieke code die gelinkt is aan zijn/haar contract. Om onze afspraken met alle huurders te kunnen nakomen is het niet toegelaten om andere voertuigen dan deze vermeld in het contract toegang te verlenen tot de parking. Bij misbruik zal de kost integraal doorgerekend worden aan de huurder aan wie de QR-code toegewezen is.
 • Wat kan ik doen als ik iets ongewoons zie in de parking?
  Je kan een melding maken via de contact-pagina van de citibee-website.
 • Mag ik een slechtparkeerder melden?
  We hebben een goede ervaring dat de huurders hoffelijk zijn ten opzichte van hun medehuurders. Melding kan gedaan worden via email, en graag met foto en tijdstip. Daarna zullen we de betreffende huurder hierover aanspreken.
 • Wat doe ik als ik vaststel dat er vuilnis in de parking achtergelaten is?
  We trachten met zijn allen de parking proper te houden. Wekelijks komt de conciërge een controleronde doen. We vragen aan onze huurders om de parking mee proper te houden door geen afval achter te laten, zodat de parking aangenaam is voor iedereen. Bij sluikstorting rekenen we een boete van 250,00 EUR + BTW aan.
 • Wat doe ik als de poort van de parking continu open blijft staan?
  Vermoedelijk zijn we dan al op de hoogte en heeft citibee de poort zelf opengezet. Als er toch onduidelijkheid of een zorg is kan je dit het best melden via een emailbericht. We zorgen er alleszins voor dat dit zo spoedig mogelijk hersteld zal worden.
 • Wat kan ik doen als er iemand geparkeerd staat op een laadplek en niet aan het laden is?
  Het gebeurt wel eens dat een huurder op laadplek staat terwijl ze niet moeten laden. Dat kan zijn omdat er ergens anders geen plaats meer was. Het is dan alleszins voor zeer korte tijd. Je kunt een melding maken via emailbericht en we zullen de huurder attenderen om zijn/haar wagen te verzetten.

Meldingen

Wij proberen onze verschillende parkings met de grootste zorg uit te baten, maar af en toe kan er toch iets foutlopen ... Mocht je ergens een probleem vaststellen, mogen we je dan vragen om via de 'melding'-knop contact met ons op te nemen. Op die manier kunnen we een strikte opvolging van je melding organiseren.

Contact opnemen met Citibee

Toch nog vragen?

Vul onderstaand formulier in, of contacteer ons op 03/288 28 30

Logo citibee

Bedankt voor je vraag. We nemen snel contact op.

bottom of page